معرفي مختصر شركت مهندسي سداد


شركت مهندسي توسعه و سازندگي سداد با مشاركت آستان قدس رضوي و آستان حضرت عبدالعظيم در

سال 1372 تشكيل گرديده و در زمينه اجراي پروژه‌هاي مختلف ساختماني ، عمراني و انبوه سازي مسكن

فعاليت خود را آغاز نمود.

اجراي ده‌هاپروژه‌ ساختماني و صنعتي در صنايع بزرگ از قبيل فولاد مباركه، ذوب‌آهن،كارخانه سيمان و

همچنين احداث ده‌ها هزار مترمربع زيربنا در قالب پروژه‌هاي انبوه‌سازي مسكن از سوابق اجرائي اين شركت

مي‌باشد.

اين شركت هم‌اكنون داراي رتبه‌بندي از معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري در پنج گرايش

ابنيه ، راه و باند ، تأسيسات و تجهيزات ، آب و صنعت مي‌باشد.

 
تصوير
تصوير
English Site
Ariana Informatics Group - گروه داده ورزي آريانا